Misja

Jesteśmy firmą doradczą z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Funduszy EOG oraz środków krajowych dla przedsiębiorstw. Naszym celem jest pomoc w poszukiwaniu i realizacji innowacyjnych rozwiązań. Bezpośredni kontakt i nieszablonowe podejście do realizacji planów to nasze podstawowe narzędzia, tak, by nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie ale także poprawnie zrealizować projekt.

Dotacje

Okres programowania 2014 – 2020 to największa pula środków na finansowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw. By skuteczne pozyskać i rozliczyć dostępne środki konieczna jest wysokiej jakości dokumentacja ale przede wszystkim przygotowanie działalności przedsiębiorstwa na wdrożenie szeregu wytycznych związanych z realizacją działalności innowacyjnej. W trakcie procesu pozyskania dofinansowania analizujemy możliwości realizacji planów przedsiębiorstwa i dostosowania ich do wymogów dotacji. Doświadczenie we wszystkich branżach oraz pozyskanie kilkuset milionów dofinansowania dla przedsiębiorstw w poprzednim okresie programowania umożliwiają nam zrozumienie potrzeb każdego przedsiębiorstwa oraz skuteczne pozyskanie dotacji.

Kontakt

Oro Consulting sp. z o.o.
ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków
tel.: (12) 383 24 85 lub 609 166 309
fax: (12) 383 23 74
e-mail: biuro@oroconsulting.pl
NIP: 6793017894
REGON: 121008060
KRS: 0000336304, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN